Heslegård Sportsrideklub
Sidste nyt


Årets sommerfest finder sted 27. august 2016
Sommerfesten i år bliver arrangeret af følgende:
Helle, Anne og Christina
Alle er velkomne til at komme med forslag og give en hjælpende hånd.
Nærmere info - når vi nærmer osPinse skovtur!!!
      Mandag 16. maj 2016 havde vi traditionen tro pinseskovtur og afsluttede med en hyggelig fælles frokost i Lisbeth og Niels' have.
    Se facebook for billeder fra turen  
        
      

Se siden med alle vores stævner for 2016 under fanebladet stævner!    

   Næste er: Trec stævne, finalen i D2, søndag 12. juni 2016

Se desuden siden med alle vores sponsorer.
Husk at støtte dem - de støtter nemlig os! 

Referatet fra klubbens generalforsamling ligger nu klar under fanebladet Generalforsamling

Kontingentet for 2016 er uændret og udgør:

Aktive 500 kr.

Passive 350 kr.

Juniorer (under 18 år) 300 kr.


Kontingent bedes indbetalt på klubbens konto i Danske Bank:
Reg: 1551 kontonr: 10272467
Skriv venligst medlems nr - hvis man ikke kan huske sit medlems nr og ikke har modtaget en mail om fornyelse af kontingent, kan medlems nr oplyses ved at sende en mail til hgs.kasserer@gmail.com.
Nye medlemmer er selvfølgelig også meget velkomne 
   
Kontakt til bestyrelsen findes også på hjemmesiden (http://www.hgs-rideklub.dk/18441907).

 Christina  
Kasserer